Neuropsykologisk Klinik

Klinisk neuropsykologi, 2. udgave


Jeg har forfattet og medforfattet en række kapitler i 2. udgave af "Klinisk neuropsykologi" om afasi, neglekt, anosognosi, apopleksi og metoder til effektforskning i rehabilitering.

Fra Forlaget Frydenlunds præsentation:

2. udgave af storværket fra 2009. Fuldt opdateret med den nyeste forskning. I 40 kapitler fortæller Danmarks førende forskere på området, hvad neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen betyder for menneskers tanker, følelser og intellektuelle færdigheder.

Bogens fire dele har fokus på:

Del 1: Symptomer og syndromer, som typisk er bestemt af skadens lokalisation snarere end af dens årsag.

Del 2: Sygdomsenheder. Kognitive og andre neuropsykologiske karakteristika og problemstillinger med diskussion af sygdommenes hyppighed, typiske forløb, klassifikation og fund ved billeddannelse.

Del 3: Neuropsykologisk rehabilitering.

Del 4: Grundlag og metoder, herunder neuropsykologisk testning og undersøgelse, hjerneskanningsmetoder og rehabiliteringsforskning.

Bogens forfattere og redaktører er alle eksperter inden for deres respektive felter, men de har alle gjort sig store anstrengelser for at forklare begreber og nødvendige fagtermer på et niveau, hvor de fleste kan være med – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det betyder, at bogen er nem at gå til, uanset om man er fagperson eller studerende på både videregående, mellemlange eller kortere uddannelser.

Bogen kan købes hos forlaget Frydelund.


Neuropsykologisk Klinik Hillerød ApS
Sættedammen 5, 3400 Hillerød +45 40 51 20 49 mail@neuropsykolog.dk