Neuropsykologisk Klinik

Neuropsykologiske apps


Jeg har udviklet en række computer-programmer og apps inden for det neuropsykologiske område:

Afasi-assistent · CABPad · PsyTimer · COGNIsoft-I · Hjernetræning - en oversigtAfasi-assistent er et web-baseret system, hvor logopæder har muligheder for at give sprogopgaver over nettet.
CABPad er en iPad-app til vurdering af kognitive funktioner hos patienter med apopleksi.
PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur til brug ved neuropsykologisk testning.
COGNIsoft-I er et gammelt Windows-program til kognitiv rehabilitering, som dog fortsat fungerer med Windows 10. Et web-baseret alternativ, som også er på dansk, er Professionel Hjernetræning, som er oversat og forhandles af min kollega, neuropsykolog Jesper Egede Andersen.
Hjernetræning - en oversigt er en web-app, hvor man kan søge i en database over forskellige apps og computerprogrammet til kognitiv rehabilitering, som fortsat er brugbar, selv om jeg ikke har opdateret den siden 2016. Dette projekt blev igangsat af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup ved daværende ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer