Neuropsykologisk Klinik

Neuropsykologiske apps


Jeg har udviklet en række computer-programmer og apps inden for det neuropsykologiske område:

Afasi-assistent · MODAK app · CABPad · PsyTimer · COGNIsoft-I · Hjernetræning - en oversigtAfasi-assistent er en web-baseret app, hvor logopæder har muligheder for at give sprogopgaver over nettet. I Afasi-assistent kan man give mange forskellige opgavetyper samt tilpasse indholdet af ord mv. til den enkelte person med afasi.
MODAK er en anden web-baseret app, hvor logopæder har muligheder for at give sprogopgaver over nettet. I MODAK behøver man ofte slet ikke tilpasse, da alle personer med afasi skal igennem de samme trin. Denne app er udviklet for ViSP Kommunikationscenter i Næstved efter deres ønsker.
CABPad er en iPad-app til vurdering af kognitive funktioner hos patienter med stroke.
PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur til brug ved neuropsykologisk testning.
COGNIsoft-I er et gammelt Windows-program til kognitiv rehabilitering, som dog fortsat fungerer med Windows 10. Et web-baseret alternativ, som også er på dansk, er Professionel Hjernetræning, som er oversat og forhandles af min kollega, neuropsykolog Jesper Egede Andersen.
Hjernetræning - en oversigt er en web-app, hvor man kan søge i en database over forskellige apps og computerprogrammet til kognitiv rehabilitering, som fortsat er brugbar, selv om jeg ikke har opdateret den siden 2016. Dette projekt blev igangsat af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup ved daværende ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer


Neuropsykologisk Klinik Hillerød ApS
Sættedammen 5, 3400 Hillerød +45 40 51 20 49 mail@neuropsykolog.dk