Neuropsykologisk Klinik

Klinik


Neuropsykologisk undersøgelser

Neuropsykologiske undersøgelser af voksne udføres af autoriseret psykolog, som er specialist og supervisor i neuropsykolog med mange års erfaring, bl.a. fra neurologiske sygehusafdelinger. Neuropsykologiske erklæringer udfærdiges for fx jobcentre, forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Der findes ingen Sygesikringsordning for neuropsykolgiske undersøgelser, så betaling skal være afklaret før henvisning. Jeg udfører kun neuropsykologiske undersøgelser af voksne, dvs. for kognitivt-intellektuelle følger efter hjerneskade eller medfødt udviklingsforstyrrelse. Jeg undersøger ikke for personlighed, depression, stress eller lignende.

Henvisning kan ske gennem Mediconnect eller ved fremsendelse til firmaets eBoks, cvr: 33032609. Jeg kan desuden modtage krypteret post via min e-mail: mail@neuropsykolog.dk (hvis den afsendes krypteret).

Jeg modtager ikke henvendelser fra private.

Prisen for en undersøgelse er kr. 11.500 + moms.


OBS: Corona / Covid-19

Jeg følger retningslinier for liberale erhverv: Klienten skal på undersøgelsesdagen kunne fremvise et coronapas (jeg er selv færdigvaccineret). Ved undersøgelsen vil blive brugt skærm midt på skrivebordet og håndsprit.


Neuropsykologiske apps

Jeg har udviklet en række programmer og apps inden for det neuropsykologiske område:

Afasi-assistent er et web-baseret system, hvor logopæder har muligheder for at give sprogopgaver over nettet.

CABPad er en iPad-app til vurdering af kognitive funktioner hos patienter med apopleksi.

PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur til brug ved neuropsykologisk testning.

COGNIsoft-I er et gammelt Windows-program til kognitiv rehabilitering, som dog fortsat fungerer med Windows 10. Et web-baseret alternativ, som også er på dansk, er Professionel Hjernetræning, som er oversat og forhandles af min kollega, neuropsykolog Jesper Egede Andersen.

Hjernetræning - en oversigt er en web-app, hvor man kan søge i en database over forskellige apps og computerprogrammet til kognitiv rehabilitering, som fortsat er brugbar, selv om jeg ikke har opdateret den siden 2016.


Bog

Der er kommet en ny udgave af Klinisk neuropsykologi, hvor jeg igen er forfatter og medforfatter af en del kapitler.